• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 trong trường ...
UBND HUYỆN MÊ LINHTRƯỜNG TH HOÀNG KIMSố: 25 /KH-TH HK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHoàng Kim , ngày 08 tháng 6 năm 2018 KẾ HOẠCHVề việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018trong trường Tiểu học Hoàng KimThực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0